Home

Paragrafen

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning

2020

2021

% Lasten-ontwikkeling

Onroerend zaakbelasting

€ 342

€ 342

0,0%

Rioolheffing

€ 174

€ 177

1,5%

Afvalstoffenheffing

€ 242

€ 241

-0,1%

Totaal

758

760

0,31%

Algemene dekkingsmiddelen

2021

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Treasury

1.449

2.537

1.089

OZB-woningen

0

27.421

27.421

OZB niet-woningen

4.085

29.024

24.940

Belastingen overig

5

381

376

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

415.275

415.275

Totaal

5.538

474.638

469.100

Overhead

2021

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Overhead

65.969

4.121

-61.848

Totaal

65.969

4.121

-61.848

Heffing VPB

2021

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

649

0

-649

Totaal

649

0

-649

Onvoorzien

2021

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

1.039

0

-1.039

Totaal

1.039

0

-1.039

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54