Wijkprogramma's

Wijken Algemeen

Arnhem kent een lange geschiedenis van wijkgericht werken. In 2017 heeft de gemeente Arnhem, met de start van 'Van Wijken Weten' wijksturing als majeur sturingsprincipe omarmt. Daarmee sluiten we aan bij wat in de wijken leeft en samen met wijkbewoners kijken we wat nodig is. Zo hebben bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen. Behoeften worden door de teams Leefomgeving  verbonden met de ontwikkelingen en op voorzieningen in de stad. Zo werken de bewoners, organisaties en de gemeente samen aan een aantrekkelijkere leefomgeving van de wijk waar iedereen mee kan doen!  

Vanuit het perspectief van bewoners en professionals in de wijk betekent dit dat de gemeente wijkgericht werkt: de gemeente is dichtbij en bereikbaar, weet wat er speelt en biedt ruimte aan initiatieven en ideeën uit de wijk.

Vanuit het perspectief van de gemeentelijke organisatie betekent dit dat wijksturing als een uitgangspunt wordt gehanteerd. Processen, budgetten en bevoegdheden zijn zodanig ingericht dat de leefwereld van bewoners centraal staat. Ook hebben bewoners en professionals uit de wijken direct of indirect meer invloed op beslissingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54