Bijlagen

Portefeuilleonderdelen

Portefeuilleonderdeel

Omschrijving

BU00

Raad

BU01

College

BU02

Openbare orde en veiligheid

BU03

Veiligheidshuis

BU04

Regionale samenwerking

BU08

Herdenken

WA01

Duurzaamheid

WA02

Groen

WA03

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

WA04

Openbare ruimte

WA05

Asielzaken

WA07

Dierenwelzijn

WB02

Grondzaken

WB03

Mobiliteit (inclusief duurzame mobiliteit)

WB04

Zorg

WB05

Publieke gezondheid

WC01

Cultuur en erfgoed

WC02

Onderwijs (inclusief bibliotheken en volksuniversiteit)

WC03

Jeugd en jeugdzorg

WC04

Evenementen

WC05

Toerisme en recreatie

WD01

Werk en inkomen

WD02

Wijksturing en wijkzaken

WD03

Schulddienstverlening

WD04

Inclusie

WD05

Welzijn

WE01

Financiën

WE02

Wonen

WE03

Armoedebeleid

WF01

Economische zaken

WF02

Sport

WF03

Publieke dienstverlening

WF04

Automatisering

WF05

Personeel en organisatie

WF06

Bedrijfsvoering

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54