Bijlagen

Overzicht onderdelen stad/wijk

In onderstaande tabel staat is de verdeling opgenomen van de programma's naar onderdelen
portefeuilleverdeling. In deze tabel is aangegeven welke budgetten onderdeel zijn van een stedelijk en
wijkprogramma.

STAD

Totaal STAD

WIJK

Totaal WIJK

Eindtotaal

Lasten

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

Lasten

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

S00

Bestuur, dienstverlening en financiën

Automatisering

26.069

1.379

0

55

-24.635

37

0

0

0

-37

-24.672

Bedrijfsvoering

14.223

4.044

140

1.111

-9.209

1

0

0

0

-1

-9.209

College

1.836

0

0

0

-1.836

0

0

0

0

0

-1.836

Financiën

5.019

473.338

12.932

18.674

474.061

0

0

0

0

0

474.061

Herdenken

35

0

0

0

-35

0

0

0

0

0

-35

Personeel en Organisatie

27.115

265

406

0

-27.256

0

0

0

0

0

-27.256

Publieke dienstverlening

6.152

2.112

0

671

-3.370

0

0

0

0

0

-3.370

Raad

2.371

0

0

21

-2.350

0

0

0

0

0

-2.350

Regionale samenwerking

2.751

1.555

0

0

-1.196

0

0

0

0

0

-1.196

Wijksturing en Wijkzaken

3

0

0

16

13

4.530

18

0

0

-4.512

-4.499

S01

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

15.662

1.601

72

350

-13.783

1.673

40

0

0

-1.632

-15.416

Veiligheidshuis

815

93

0

0

-722

0

0

0

0

0

-722

S02

Bereikbaarheid

Mobiliteit: incl duurzame mobiliteit

21.873

7.683

6.950

7.911

-13.229

8.624

8.280

0

0

-343

-13.572

S03

Economie

Economische Zaken / Acquisitie

4.479

196

0

100

-4.184

0

0

0

0

0

-4.184

Evenementen

637

35

0

0

-602

0

0

0

0

0

-602

Toerisme en recreatie

1.440

704

0

0

-736

0

0

0

0

0

-736

S04

Onderwijs

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

18.895

2.395

8.004

6.922

-17.581

17.622

11.162

535

227

-6.767

-24.348

S05

Cultuur

Cultuur en erfgoed

32.670

6.381

1.208

837

-26.659

518

0

0

0

-518

-27.177

S06

Participatie en armoedebestrijding

Armoedebeleid

5.604

760

0

0

-4.844

12.486

100

0

0

-12.386

-17.230

Schulddienstverlening

910

20

0

0

-890

1.912

0

0

0

-1.912

-2.801

Werk en Inkomen

166.881

111.553

554

1.344

-54.538

9.185

359

0

0

-8.825

-63.363

S07

Zorg

Jeugd /Jeugdzorg

6.924

0

628

750

-6.802

41.287

0

0

0

-41.287

-48.089

Zorg

42.869

4.940

0

762

-37.167

80.168

0

0

0

-80.168

-117.335

S08

Welzijn en inclusie

Asielzaken

878

0

0

0

-878

14

0

0

0

-14

-892

Inclusie

330

0

0

0

-330

9

0

0

0

-9

-339

Welzijn

18.651

754

0

200

-17.697

10.036

0

0

0

-10.036

-27.733

S09

Gezondheid en sport

Publieke gezondheid

6.334

165

57

25

-6.201

533

464

94

43

-121

-6.322

Sport

13.823

2.509

298

236

-11.376

6.687

1.783

220

90

-5.034

-16.411

S10

Klimaat, energie en milieu

Duurzaamheid

5.495

473

0

3.200

-1.823

0

0

0

0

0

-1.823

S11

Ruimtelijke ontwikkeling

Grondzaken

88.832

92.358

2.758

0

768

0

0

0

0

0

768

Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet

8.551

4.156

0

0

-4.394

393

1.459

1

1

1.065

-3.329

S12

Wonen en leefomgeving

Dierenwelzijn

212

0

0

0

-212

184

0

0

0

-184

-396

Groen

7.660

692

0

687

-6.281

3.368

0

0

0

-3.368

-9.649

Openbare ruimte

27.024

38.768

327

810

12.228

9.670

56

0

0

-9.614

2.614

Wonen

1.162

353

43

301

-551

0

0

0

0

-551

Eindtotaal

584.186

759.282

34.375

44.984

185.704

208.935

-23.721

851

-360

-185.704

0

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54