Op de diverse tegels wordt er een grafische weergave gegeven van de cijfers betrekking hebbende op de stadsprogramma's.

  • Lasten verdeeld naar stad programma's x € 1.000

    524.403

    100,0 %

  • Lasten verdeeld naar portefeuilleonderdelen x € 1.000

    524.403

    100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54