Welkom bij de Begroting 2021 van de gemeente Arnhem. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Arnhem in 2021 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

 • Verhouding Lasten Stad/Wijk

  733.339

  100,0 %

 • Verhouding Baten Stad/Wijk

  723.222

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar Wijken

  208.936

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar programma's

  524.403

  100,0 %

 • Waar komt het geld vandaan

  723.222

  100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54