Wijkprogramma's

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Begroting 2021 Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek per thema

Lasten

Baten

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Bedragen x € 1.000

Wijkbudget CSA

Meedoen

246

0

0

0

Kansengelijkheid

0

0

0

0

Gezondheid

535

52

19

7

Openbare ruimte

-135

35

0

0

Duurzaamheid

0

0

0

0

Wonen

335

1

0

0

Wijkeconomie

0

0

0

0

Veiligheid

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

583

2

0

0

Totaal Wijkbudget CSA

1.564

90

19

7

Wijken Algemeen CSA

Meedoen

2.437

61

0

0

Kansengelijkheid

3.397

852

0

0

Gezondheid

16.516

26

0

0

Openbare ruimte

2.897

258

1

1

Duurzaamheid

0

0

0

0

Wonen

2.863

8.274

0

0

Wijkeconomie

0

0

0

0

Veiligheid

135

5

0

0

Bedrijfsvoering

37

0

0

0

Totaal Wijken Algemeen CSA

28.282

9.476

1

1

Totaal Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek

29.846

9.566

20

8

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54