Wijkprogramma's

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Rekening

Begroting 2020

Begroting

Meerjarenraming

2019

Geamendeerd

Juli

2021

2022

2023

2024

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten

13.436

35.462

31.707

29.846

29.673

29.677

29.598

Baten

2.777

9.410

8.938

9.566

9.524

9.482

9.439

Saldo lasten en baten

-10.658

-26.052

-22.769

-20.280

-20.149

-20.195

-20.159

Toevoegingen aan reserves

0

0

20

20

20

20

20

Onttrekkingen aan reserves

3.639

0

27

8

17

8

8

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

3.639

0

7

-12

-3

-12

-12

Gerealiseerd resultaat

-7.020

-26.052

-22.762

-20.292

-20.152

-20.207

-20.171

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54