Wijkprogramma's

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Lasten
Voor gebied CSA is totaal € 29,8 miljoen aan lasten begroot. € 28,2 miljoen voor taken zoals opgenomen in Wijken Algemeen en € 1,6 miljoen specifiek binnen CSA. Het grootste deel van de lasten (€ 17 miljoen) valt binnen het thema gezondheid. Daarnaast wordt voor de thema's meedoen (€ 2,7 miljoen), kansengelijkheid (€ 3,4 miljoen), openbare ruimte (€ 2,8 miljoen) en wonen (€ 3,1 miljoen) een bedrag groter dan € 2 miljoen begroot.

Ten opzichte van 2020 dalen de lasten met € 1,9 miljoen. In 2022 dalen de lasten met € 0,2 miljoen. Dit komt voornamelijk door een verlaging van de uitgaven voor het thema gezondheid (uitgaven voor jeugdzorg en WMO beschermd wonen).

Baten
Totaal is een bedrag van € 9,6 miljoen aan baten begroot, € 9,5 miljoen voor Wijken Algemeen en € 0,1 miljoen specifiek voor CSA. De grootste baten van 7,7 miljoen betreft inkomsten voor straatparkeren binnen het thema wonen. Voor kansengelijkheid is € 0,8 miljoen aan inkomsten begroot, waaronder een subsidie van het Rijk van € 0,6 miljoen voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Binnen het thema openbare ruimte is € 0,3 miljoen aan inkomsten uit vastgoed (huurinkomsten) naar CSA doorberekend.

Ten opzichte van 2020 stijgen de inkomsten met € 0,6 miljoen vanwege inkomsten straatparkeren.
De inkomsten vanaf 2021 voor CSA blijven over de jaren vrijwel gelijk.

Toevoegingen aan reserves
De toevoegingen aan de reserves binnen CSA bedragen minder dan € 0,1 miljoen en worden daarom niet apart toegelicht.

Onttrekkingen aan reserves
De onttrekkingen aan de reserves binnen CSA bedragen minder dan € 0,1 miljoen en worden daarom niet apart toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54