Wijkprogramma's

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Reserves

Begroting 2020

Begroting

Meerjarenraming

Geamendeerd

Juli

2021

2022

2023

2024

Bedragen x € 1.000

Middelen

Toevoegingen aan reserves

0

20

20

20

20

20

BR Onderhoud vastgoed

0

20

20

20

20

20

Onttrekkingen aan reserves

0

-27

-8

-17

-8

-8

BR Onderhoud vastgoed

0

-11

-8

-17

-8

-8

BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo

0

-16

0

0

0

0

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

0

-7

12

3

12

12

Gerealiseerd resultaat

0

-7

12

3

12

12

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54