Wijkprogramma's

De Laar/Elden

Begroting 2021 De Laar / Elden per thema

Lasten

Baten

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Bedragen x € 1.000

Wijkbudget De Laar / Elden

Meedoen

183

0

0

0

Kansengelijkheid

0

0

0

0

Gezondheid

463

344

44

11

Openbare ruimte

-90

0

0

0

Duurzaamheid

0

0

0

0

Wonen

4

1

0

0

Wijkeconomie

0

0

0

0

Veiligheid

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

373

2

0

0

Totaal Wijkbudget De Laar / Elden

933

347

44

11

Wijken Algemeen De Laar / Elden

Meedoen

1.293

25

0

0

Kansengelijkheid

2.156

724

0

0

Gezondheid

10.363

44

8

5

Openbare ruimte

1.892

102

0

0

Duurzaamheid

0

0

0

0

Wonen

92

0

0

0

Wijkeconomie

0

0

0

0

Veiligheid

220

5

0

0

Bedrijfsvoering

0

0

0

0

Totaal Wijken Algemeen De Laar / Elden

16.015

900

8

5

Totaal De Laar / Elden

16.948

1.246

52

15

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54