Wijkprogramma's

De Laar/Elden

Reserves

Begroting 2020

Begroting

Meerjarenraming

Geamendeerd

Juli

2021

2022

2023

2024

Bedragen x € 1.000

Middelen

Toevoegingen aan reserves

0

52

52

52

52

52

BR Onderhoud vastgoed

0

52

52

52

52

52

Onttrekkingen aan reserves

0

-136

-15

-61

-37

-23

BR Onderhoud vastgoed

0

-122

-15

-61

-37

-23

BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo

0

-14

0

0

0

0

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

0

-84

37

-9

15

29

Gerealiseerd resultaat

0

-84

37

-9

15

29

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 14:20:45 met de export van 11/17/2020 14:07:54